Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Beth yw eich barn chi am sut rydyn ni’n gweithredu?

Roddy - christmas.png

Rydyn ni’n croesawu eich sylwadau.

Gweledigaeth Age Cymru yw gweledigaeth yw cymdeithas sy’n darparu’r profiad gorau i bawb yng Nghymru yn hwyrach mewn bywyd. Mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys ac maen nhw’n gallu siapio penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Rhowch wybod i ni am eich barn am yr hyn rydyn ni wedi ei gyflawni. Rydyn ni eisiau clywed wrthoch chi.

Pwy all wneud sylw, rhoi canmoliaeth neu wneud cwyn?

Mae pawb yn medru defnyddio’r weithdrefn hon i wneud sylw, rhoi canmoliaeth neu wneud cwyn am Age Cymru, ein gwasanaethau neu’n staff.

Beth all y sylw, y ganmoliaeth neu'r cwyn fod amdano?

Gall sylwadau, canmoliaeth a chwynion gwmpasu unrhyw agwedd ar waith Age Cymru, gan gynnwys:

  • unrhyw weithgaredd a wneir gan Age Cymru
  • unrhyw wasanaeth a ddarperir gan Age Cymru
  • ymddygiad unrhyw staff sy'n cael eu cyflogi gan neu sy’n gweithio ar ran Age Cymru.

Mae ein gweithdrefn isod yn egluro sut i wneud sylw, rhoi canmoliaeth neu wneud cwyn am Age Cymru

Gweithdrefn ar gyfer sylwadau, canmoliaeth a chwynion

 

Last updated: Ion 11 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top