Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Grwpiau cerdded

Mae ein teithiau cerdded grŵp yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr cyfeillgar, sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig a fydd yn darparu cefnogaeth ac anogaeth, ac yn sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu gadael ar ôl ac yn cerdded ar gyflymder cyfforddus iddyn nhw.

Mae ein teithiau cerdded yn fyr a thros dir hawdd. Maent yn agored i bawb, ond maent wedi'u hanelu'n arbennig at y rhai sydd leiaf yn weithgar.

Mae gan gerdded lawer o fanteision mawr o gryfhau eich calon a'ch ysgyfaint, cryfhau eich cyhyrau, eich helpu i gynnal pwysau iach ac mae'n eich gwneud chi'n hapus.

Bydd ein gwirfoddolwyr yn darparu amgylchedd diogel, cymdeithasol a hwyliog. Bydd cyfle i chi wneud ffrindiau newydd, annog eich gilydd, datblygu rhwydwaith o gyd-gerddwyr cefnogol a darganfod teithiau cerdded newydd yn eich ardal ac o'ch cwmpas.

Am fwy o wybodaeth am deithiau cerdded yn eich ardal leol cysylltwch â walkinggroups@agecymru.org.uk

 

 

Last updated: Ebr 26 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top