Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Olrhain hen bensiynau

Olrhain hen bensiynau 

Os ydych wedi newid swyddi yn ystod eich gyrfa, mae'n bosibl bod gennych bensiwn gyda mwy nag un cyflogwr neu ddarparwr pensiwn. Mae'n bwysig olrhain yr holl gynlluniau pensiwn gwahanol rydych chi wedi'u talu iddyn nhw, fel y gallwch fod yn sicr eich bod yn hawlio popeth y mae gennych hawl iddo ar ôl ymddeol. 

Sut alla i ddarganfod yr holl gynlluniau pensiynau dwi wedi talu iddyn nhw?

Beth ddylwn i ei wneud nesaf? 

Sut alla i ddarganfod yr holl gynlluniau pensiynau dwi wedi talu iddyn nhw? 

Gall fod yn anodd cadw ar ben yr holl gynlluniau pensiwn rydych chi wedi eu talu i mewn drwy gydol eich gyrfa waith. Yn ffodus, mae'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn yma i helpu. 

Mae'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn am ddim a gallwch eich helpu i olrhain pensiwn rydych chi wedi colli golwg arno, hyd yn oed os nad oes gennych fanylion cyswllt y darparwr pensiwn. 

Cyn defnyddio'r gwasanaeth byddwch yn casglu cymaint o wybodaeth ag y gallwch, gan gynnwys: 

  • enw eich cyflogwr blaenorol neu'ch gwasanaeth pensiwn (bydd angen i chi ddechrau ar hyn)
  • unrhyw enwau blaenorol oedd ganddo
  • y math o fusnes yr oedd yn ei redeg
  • a newidiodd gyfeiriad
  • pan oeddech chi'n perthyn i'r cynllun. 

Bydd y Gwasanaeth Olrhain Pensiwn ond yn dweud wrthych fanylion cyswllt gweinyddwr y pensiwn. Yna, bydd angen i chi gysylltu â'r gweinyddwr pensiwn i ganfod a oes gennych bensiwn, pa werth ydyw ac i ofyn iddo gael ei dalu. 

Beth ddylwn i ei wneud nesaf? 

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Olrhain Pensiwn 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98. 

 

Last updated: Rhag 16 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top