Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Celfyddydau mewn Cartrefi Gofal

Mae Age Cymru’n cefnogi’r celfyddydau a chreadigedd mewn cartrefi gofal. Rydyn ni’n medru cefnogi cartrefi gofal, eu staff a’u preswylwyr mewn nifer o ffyrdd. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth isod.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith Age Cymru a sut rydym yn cefnogi’r celfyddydau mewn cartrefi gofal, anfonwch e-bost at heather.ferguson@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043 1555.

cARTrefu oedd prosiect celfyddydau mewn cartrefi gofal blaenllaw Age Cymru sydd wedi bod yn rhedeg ers 2015, gyda chyllid gan Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru. Nod y prosiect yw gwella’r ddarpariaeth o weithgarwch creadigol mewn cartrefi gofal a datblygu sgiliau’r artistiaid sy’n rhedeg y sesiynau hyn.

Isod gallwch fynychu dogfennau gwerthuso cARTrefu, arddangosfa rithiol cARTrefu a Chardiau Gweithgaredd.

 

Last updated: Maw 08 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top