Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cysylltwch â’r tîm

Isod, mae manylion cyswllt ar gyfer tîm y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol


Ymholiadau Cyffredinol: 07425 422270 CAPenquiries@agecymru.org.uk

Zoe Newland, Rheolwr y gwasanaeth
E-bostiwch Zoe
07425 420317

Hayley Pritchard, Gweinyddwr y prosiect
E-bostiwch Hayley
07425 422270

Cynorthwyo a Chysylltu

Ymholiadau Cyffredinol: 07425 422270 CAPassist@agecymru.org.uk

Rhanbarth y Gogledd a’r Canolbarth - (Conwy, Gwynedd, Powys, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn)

Lorraine Morris, Cydlynydd Rhanbarthol
E-bostiwch Lorraine
07425 372563

Swyddog Gwirfoddolwyr

Rhanbarth y Gorllewin a’r De Orllewin - (Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Ceredigion, Pen y Bont ar Ogwr, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin)

Joanne Creasey, Cydlynydd Rhanbarthol
E-bostiwch Joanne
07425 396665

Jacqui Breese, Swyddog Gwirfoddolwyr
E-bostiwch Jacqui
07425 421736

Rhanbarth y De a’r De Ddwyrain - (Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Torfaen)

Brona Oakerbee, Cydlynydd Rhanbarthol
E-bostiwch Brona
07425 422510

Rachel Prescott, Swyddog Prosiect
E-bostiwch Rachel
07425 398304

Beverley Boulton, Swyddog Gwirfoddolwyr
E-bostiwch Beverley
07425 421913

Gwrando a chysylltu

Ymholiadau cyffredinol: 07425 422 683 CAPlisten@agecymru.org.uk

Harriet Horn, Cydlynydd y Gwasanaeth
E-bostiwch Harriet

Rosie Rudd, Swyddog Cynorthwyo Gwirfoddolwyr
E-bostiwch Rosie
07425 422683

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynorthwyo Cymunedol

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynorthwyo a Chysylltu

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwrando a Chysylltu


 

Last updated: Ebr 15 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top