Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Oedraniaeth

Oedraniaeth, sydd hefyd yn cael ei alw'n wahaniaethu ar sail oedran, yw pan fydd rhywun yn eich trin chi'n annheg oherwydd eich oedran. Gall hefyd gynnwys y ffordd mae pobl hŷn yn cael eu cynrychioli yn y cyfryngau, sy'n gallu cael effaith ehangach ar agweddau'r cyhoedd. Os ydych chi'n profi oedraniaeth, gall effeithio ar eich hyder, rhagolygon swydd, sefyllfa ariannol ac ansawdd bywyd.

Sut mae gwahaniaethu ar bobl hŷn?

Efallai eich bod yn gwbl ymwybodol eich bod wedi bod yn destun oedraniaeth, ond mewn rhai sefyllfaoedd efallai nad yw mor amlwg. Er bod oedraniaeth yn aml yn cael ei weld fel mater yn y gweithle, efallai y byddwch yn ei wynebu pan fyddwch allan yn siopa, ym meddygfa'r meddyg, neu hyd yn oed wrth archebu cynnyrch a gwasanaethau dros y ffôn.

Mae rhai enghreifftiau o oedraniaeth yn cynnwys:

  • colli swydd oherwydd eich oedran
  • derbyn credyd di-log, cerdyn credyd newydd, yswiriant car neu yswiriant teithio oherwydd eich oedran
  • derbyn gwasanaeth o ansawdd is mewn siop neu fwyty oherwydd agwedd y sefydliad tuag at bobl hŷn
  • cael eich gwrthod atgyfeiriad gan feddyg i ymgynghorydd am eich bod yn 'rhy hen'
  • cael eich gwrthod aelodaeth i glwb neu gymdeithas fasnach oherwydd eich oedran.

Oedraniaeth yn y gwaith

Mae gan Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) wybodaeth bellach am y pwnc hwn. Mae Acas yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim ar bob agwedd ar gysylltiadau yn y gweithle a chyfraith cyflogaeth.

Sut mae'r gyfraith yn eich amddiffyn rhag oedraniaeth

Mwy o wybodaeth am y Ddeddf Cydraddoldeb

 

Last updated: Ion 23 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top