Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cartrefi Gofal

 • Cefnogi iechyd meddwl da mewn cartrefi gofal

  Rhwng mis Tachwedd 2022 a mis Mawrth 2024 cynhaliodd Age Cymru gyfres o brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar gefnogi iechyd meddwl da ymhlith oedolion hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.
 • Celfyddydau mewn Cartrefi Gofal

  Mae Age Cymru’n cefnogi’r celfyddydau a chreadigedd mewn cartrefi gofal. Rydyn ni’n medru cefnogi cartrefi gofal, eu staff a’u preswylwyr mewn nifer o ffyrdd.
 • Dwedwch fwy wrtha i

  Mae Prosiect 'Tell Me More', a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud ag estyn i leoliadau cartrefi gofal a chlywed gan y preswylwyr er mwyn iddynt allu rhannu eu profiadau a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.
 • Pecyn Cymorth Cartrefi Gofal

  Mae ein pecyn cymorth yn rhannu adnoddau rydyn ni wedi'u defnyddio i recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr a chartrefi gofal.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top