Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cartrefi Gofal

  • Celfyddydau mewn Cartrefi Gofal

    Mae Age Cymru’n cefnogi’r celfyddydau a chreadigedd mewn cartrefi gofal. Rydyn ni’n medru cefnogi cartrefi gofal, eu staff a’u preswylwyr mewn nifer o ffyrdd.
  • Dwedwch fwy wrtha i

    Mae Prosiect 'Tell Me More', a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud ag estyn i leoliadau cartrefi gofal a chlywed gan y preswylwyr er mwyn iddynt allu rhannu eu profiadau a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.
  • Pecyn Cymorth Cartrefi Gofal

    Mae ein pecyn cymorth yn rhannu adnoddau rydyn ni wedi'u defnyddio i recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr a chartrefi gofal.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top