Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Fforwm Ymgynghorol

Sefydlwyd Fforwm Ymgynghorol Age Cymru yn 2011, wedi ymgynghoriad helaeth ar draws Cymru.

Ein gweledigaeth yw cymdeithas sy'n cynnig y profiad gorau i bawb yng Nghymru yn hwyrach mewn bywyd. Mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, eu cynnwys a'u galluogi i lywio penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae'r Fforwm Ymgynghorol yn chwarae rhan allweddol yn Age Cymru ac yn helpu i sicrhau bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed ar bob lefel ein sefydliad. 

Y Fforwm Ymgynghorol 

  • darparu arweiniad mewn perthynas â gweithgareddau allweddol Age Cymru; 
  • cyfrannu at ddigwyddiadau a gweithgareddau Age Cymru gan gynnwys cynadleddau, datblygu polisi, cyhoeddiadau, ac ati; 
  • cynnig adborth am gyfeiriad strategol cyffredinol a gweithgareddau gweithredol Age Cymru. 

Aelodaeth 

Mae gan y Fforwm Ymgynghorol aelodaeth eang ac amrywiol i sicrhau bod ystod o safbwyntiau a phrofiad rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth ar gael i'r elusen. Mae'r aelodaeth yn sicrhau cyfranogiad sefydliadau, grwpiau a phobl hŷn unigol 50+ oed o bob cwr o Gymru ac mae'n cynnwys pobl sy'n gallu gwneud cyfraniadau o safbwyntiau cenedlaethol, rhanbarthol, lleol ac unigol. Yn ogystal â'r mannau a ddyrannwyd ar gyfer grwpiau cenedlaethol neu ranbarthol penodol, cafodd nifer o aelodau unigol eu recriwtio drwy apwyntiad cyhoeddus. Mae gan y Fforwm Ymgynghorol uchafswm o 40 o aelodau. 

Mae cadeirydd etholedig y Fforwm Ymgynghorol hefyd yn gweithredu fel ymddiriedolwr ar Fwrdd Age Cymru. 

Gweithgareddau 

Mae'r Fforwm Ymgynghorol yn cyfarfod 2 - 3 gwaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru ac ar-lein. Yn ogystal â Chadeirydd yr Ymddiriedolwyr, mae un o Ymddiriedolwyr Bwrdd Age Cymru yn mynychu'r Fforwm Ymgynghorol i weithredu fel cyswllt ychwanegol. Ym mhob cyfarfod mae'r agenda yn cynnwys un neu ddwy eitem bolisi fawr i'w trafod, a ddewiswyd gan Age Cymru. 

Ymunwch â'r Fforwm Ymgynghorol 

Hoffech chi ein helpu i greu Cymru sy'n gefnogol o oedran? Rydym yn recriwtio aelodau newydd 50+ oed sy'n byw ledled Cymru ac sy’n barod i rannu eu profiadau a chyfrannu at bolisïau Age Cymru. Gallwch gymryd rhan wyneb yn wyneb ac ar-lein. Os oes gennych chi ddiddordeb, byddem wrth ein bodd pe baech yn cysylltu â ni. I gael gwybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Harriet Horn drwy ffonio 029 2043 1533 neu drwy e-bostio harriet.horn@agecymru.org.uk.  

Gallwch hefyd lawrlwytho pecyn recriwtio gan ddefnyddio’r dolenni isod. 

Pecyn recriwtio Fforwm Ymgynghorol

 

Last updated: Ebr 24 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top