Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Camdriniaeth ariannol

Mae cam-drin ariannol yn cynnwys dwyn, twyll, cam-fanteisio, pwysau mewn cysylltiad ag ewyllysiau, eiddo, etifeddiaeth neu drafodion ariannol, neu gamddefnyddio eiddo, meddiannau neu fudd-daliadau.

Dangosyddion posibl o gamdriniaeth ariannol

 • Newidiadau sydyn mewn cyfrifon banc, symiau mawr o arian yn cael eu tynnu neu wariant credyd/debyd heb esboniad (yn enwedig lle nad oes tystiolaeth bod gwariant er budd yr oedolyn)
 • Eiddo gwerthfawr yn diflannu heb esboniad
 • Symiau gormodol o arian yn cael ei wario ar ofal yr oedolyn heb gynhyrchu budd amlwg
 • Newidiadau sydyn i ewyllysiau, neu ewyllysiau’n cael eu creu’n sydyn
 • Biliau heb eu talu, rhent a dyledion eraill yn cronni pan fydd rhywun arall yn gyfrifol am dalu'r biliau ar ran oedolyn sydd angen gofal a chymorth
 • Diffyg darpariaethau, dillad ac eiddo eraill digonol y dylai'r person allu eu fforddio
 • Pwysau gormodol a gorfodaeth mewn cysylltiad â gwariant ariannol
 • Yr oedolyn sydd angen gofal a chymorth yn dweud wrthych ei fod yn cael ei gam-drin neu ei ecsbloetio'n ariannol
 • Colli neu gamleoli dogfennau ariannol heb esboniad
 • Ychwanegu llofnodwyr awdurdodedig yn sydyn ar gerdyn llofnod cleient neu roddwr
 • Newidiadau sydyn neu annisgwyl mewn ewyllys neu ddogfennau ariannol eraill.

 

Last updated: Maw 08 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top