Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Trefniadau rhyddhau cleifion o ysbytai ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Trefniadau rhyddhau cleifion o ysbytai ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Mae gennym daflen ffeithiau manwl yn nodi’r trefniadau ar gyfer rhyddhau cleifion o'r ysbyty sy'n esbonio'r hyn y dylech ei ddisgwyl gan staff sy'n ymwneud â chynllunio a threfnu eich rhyddhau o'r ysbyty. Mae hyn yn cynnwys y prosesau y dylid eu dilyn i sicrhau bod pobl yn derbyn cymorth ychwanegol priodol ar ôl iddynt adael yr ysbyty - boed hynny’n gymorth dros dro neu'n gymorth parhaol. Gallai hyn gynnwys:

- gwasanaethau eraill y GIG; a/neu

- help gan adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol; a/neu

- gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau eraill (er enghraifft, elusen neu'r sector wirfoddol).

Taflenni Ffeithiau 37w: Trefniadau rhyddhau cleifion o ysbytai, ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru

Canllawiau neu ffeithiau eraill a allai fod yn ddefnyddiol

Canllawiau neu ffeithiau eraill a allai fod yn ddefnyddiol

Canllaw Gwybodaeth 07: Eich arhosiad mewn ysbytai - Beth i'w ddisgwyl wrth fynd i'r ysbyty a beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn cael eich rhyddhau (PDF, 3 MB)

Taflen Ffeithiau 41w: Asesiadau gofal cymdeithasol i bobl hŷn ag anghenion gofal yng Nghymru (PDF, 979 KB)

Taflen Ffeithiau 20w: Gofal iechyd parhaus y GIG a gofal nyrsio a ariennir gan y GIG yng Nghymru (PDF, 1 MB)

Taflen Ffeithiau 6w: Dod o hyd i help yn eich cartref yng Nghymru (PDF, 920 KB)

Taflen Ffeithiau 76w: Gofal canolradd ac ail-alluogi (PDF, 801 KB) 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

 

Last updated: Ion 12 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top