Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

HOPE - Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu

Mae HOPE (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu) yn brosiect partneriaeth rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a phartneriaid Age Connects Wales ledled Cymru. Mae HOPE yn darparu eiriolaeth annibynnol ar gyfer pobl hŷn (50+) a gofalwyr ledled Cymru.

Mae HOPE yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan y Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy tan ddiwedd mis Mawrth 2025.

Mae'r project cyffrous hwn yn cefnogi pobl i; ymgysylltu, cymryd rhan, dod o hyd i wybodaeth, sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed, deall eu hawliau, gwneud dewisiadau, rhannu profiadau, codi ymwybyddiaeth o eiriolaeth, a datblygu sgiliau a gwybodaeth.

Hoffech chi wneud atgyfeiriad at HOPE?         Llenwch ein ffurflen ar-lein

 

Hoffech chi ddod yn Eiriolwr Wirfoddol Annibynnol?          Rhagor o wybodaeth am sut i ymuno â ni


Logo HOPE

Logo Age Connects

Logo Age Cymru

Llywodraeth Cymru

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top