Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Llwyddiannau prosiect

Prosiect partneriaeth genedlaethol oedd Prosiect 360° rhwng Age Cymru, Woody's Lodge ac Age Alliance Wales er budd cyn-filwyr milwrol yng Nghymru 65 oed neu hŷn. Wedi'i ariannu gan y Gronfa Cyn-filwyr Oed, bu'n rhedeg am dair blynedd tan fis Mehefin 2020.

Ein nod

Nod y prosiect oedd gwella'r gwasanaethau a ddarperir i gyn-filwyr hŷn drwy bartneriaid y prosiect, gan gadw cyn-filwyr milwrol hŷn wrth galon y broses.

Mae diwedd ffilm y prosiect isod yn dangos y gwahaniaeth enfawr y mae'r prosiect hwn wedi'i wneud.

 

Last updated: Ebr 24 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top