Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwybodaeth a chyngor LHDT

Gwybodaeth a chyngor LHDT

Mae rhai materion yn hwyrach mewn bywyd yn effeithio ar bawb. Ond efallai y bydd angen ystyriaeth arbennig ar rai materion. Gweler ein hadnoddau arbenigol ganlynol am fanylion ychwanegol:

Canllaw Gwybodaeth 02: Lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws: Trefnu materion yn hwyrach yn eich bywyd (PDF, 3 MB)

Taflen Ffeithiau 16: Materion traws a’r cyfnod yn hwyrach yn eich bywyd (PDF, 679 KB)

Bod yn fi yn ddiogel: Diwallu anghenion pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol hŷn drwy ddefnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol - Pecyn adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol (PDF, 2 MB)

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

 

Last updated: Ion 12 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top