Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Ffrind mewn angen

Ym mis Mehefin 2021, lansiwyd ein gwasanaeth newydd, cyfeillio dros y ffôn. Enw’r gwasanaeth yw Ffrind Mewn Angen. Mae'r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i 'Ffrindiau' sydd eisoes yn cefnogi neu sydd eisiau helpu pobl maen nhw'n eu hadnabod yn eu cymuned leol. Mae’r gwasanaeth yn darparu galwadau cyfeillgarwch dros y ffôn am ddim i bobl yng Nghymru sy'n 70 oed neu'n hŷn.


Fe wnaethon ni lansio'r gwasanaeth Ffrind Mewn Angen mewn ymateb i bandemig COVID-19. Ariannwyd y gwasanaeth gan Lywodraeth Cymru a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Gwirfoddoli Cymru.


I ddechrau roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr un oedd yn helpu fy Ffrind mewn Angen ond mewn gwirionedd mae'n broses ddwy ffordd. Mae agwedd fy ffrind tuag at fywyd yn ysbrydoledig. Mae ganddo lawer o broblemau iechyd ond mae ei agwedd obeithiol yn sicr wedi gwneud i mi werthfawrogi pob eiliad o’m bywyd, ac i wneud y gorau o’m bywyd tra bod amser.

Catherine 71 oed

I ddechrau roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr un oedd yn helpu fy Ffrind mewn Angen ond mewn gwirionedd mae'n broses ddwy ffordd. Mae agwedd fy ffrind tuag at fywyd yn ysbrydoledig. Mae ganddo lawer o broblemau iechyd ond mae ei agwedd obeithiol yn sicr wedi gwneud i mi werthfawrogi pob eiliad o’m bywyd, ac i wneud y gorau o’m bywyd tra bod amser.

Remo 64 oed

 

Last updated: Ebr 24 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top