Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch
Helpwch ni i fod ar gael ar ddyddiau da a dyddiau gwael

Helpwch ni i fod ar gael ar ddyddiau da a dyddiau gwael

Mae unigedd yn rhy gyfarwydd o lawer, gyda mwy na 112,200 o bobl hŷn yng Nghymru yn teimlo mai Dydd Nadolig yw diwrnod anoddaf y flwyddyn. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i fod yma i bobl hŷn sy'n byw yn eich cymuned. Gyda'n gilydd, gallwn fynd i'r afael â'r argyfwng unigrwydd.

Mynediad i fancio

Gyda chymaint o ganghennau yn cau ar gyfradd gyflym, mae Age Cymru yn bryderus am yr effaith aflesol mae hwn yn cael ar allu nifer o bobl hŷn i gael mynediad i’w cyllid personol.


Age Cymru yw'r elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru a 'da ni yma pan mae'r angen mwyaf.

Cyngor Age Cymru

Mae Cyngor Age Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Eiriolaeth Dementia

Mae ein project eiriolaeth dementia annibynnol yn galluogi pobl sy'n byw â dementia i gael mynediad at y gwasanaethau a'r cymorth sydd ei angen arnoch chi a chael llais mewn penderfyniadau sy'n cael eu gwneud.


Cymryd Rhan

Gwirfoddolwyr

Mae ein gwirfoddolwyr yn rhoi cymorth i gannoedd ar filoedd o oriau bob blwyddyn. Mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli cyffrous ac amrywiol.

Cyfrannu

Mae pob rhodd yn wirioneddol werthfawr gan ei fod wir yn gwneud gwahaniaeth i ni fedru parhau â'n gwaith gyda phobl hŷn ac ar gyfer pobl hŷn.

Digwyddiadau codi arian

Mae cymaint o ffyrdd o godi arian i Age Cymru. P'un ai ydych chi am redeg, beicio neu awyrblymio, gwau, canu neu bobi, bydd yr arian rydych chi’n ei godi yn sicrhau ein bod ni'n parhau i fod yma i bobl hŷn yng Nghymru pan maen nhw ein hangen ni fwyaf.


Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni ar 029 2043 1555 neu ar gyfer Cyngor Age Cymru ffoniwch 0300 303 44 98.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top