Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Budd-daliadau a hawliau

Bob blwyddyn, amcangyfrifir bod hyd at werth £200 miliwn o Gredyd Pensiwn yn mynd heb ei hawlio gan bobl hŷn yng Nghymru.

Cymyrd rhan

Pensiwn y Wladwriaeth Newydd

Mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn daliad rheolaidd gan y Llywodraeth y gall y rhan fwyaf o bobl ei hawlio yn hwyrach mewn bywyd. Ydych chi'n hawlio popeth y mae gennych hawl iddo?

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni ar 029 2043 1555 neu ar gyfer Cyngor Age Cymru ffoniwch 0300 303 44 98.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top