Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Budd-daliadau a hawliau

Bob blwyddyn, amcangyfrifir bod hyd at werth £200 miliwn o Gredyd Pensiwn yn mynd heb ei hawlio gan bobl hŷn yng Nghymru.

Etholiad Cyffredinol 2024

Yn yr Etholiad Cyffredinol, hoffwn weld pob plaid wleidyddol yn cynnig polisïau ymarferol er mwyn cefnogi pobl hŷn, yn enwedig pobl mewn angen, a sicrhau bod mwy o bobl yn medru heneiddio’n urddasol ac yn ddiogel.

Cymyrd rhan

Pensiwn y Wladwriaeth Newydd

Mae Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn daliad rheolaidd gan y Llywodraeth y gall y rhan fwyaf o bobl ei hawlio yn hwyrach mewn bywyd. Ydych chi'n hawlio popeth y mae gennych hawl iddo?

Cysylltwch â ni

Ffoniwch ni ar 029 2043 1555 neu ar gyfer Cyngor Age Cymru ffoniwch 0300 303 44 98.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top