Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

LIFFT - Hyfforddiant Swyddogaethol Effaith Isel

Abi - LLIFT

Warm up and introduction

LIFFT - 2

LLIFT - 3

Viv - LLift

Mae LIFT yn gyfres o weithgareddau a gemau sydd wedi'u cynllunio i gael pobl hŷn i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol yn eich cymuned leol. Mae'r sesiwn yn hwyl a difyr ac mae pawb sy'n dod draw yn cael amser da.

Mae'r holl ymarferion yn cael eu gwneud gan ddefnyddio ymarferion eistedd a sefyll diogel fel y gallwch chi bob amser weithio ar lefel sy'n gyfforddus i chi. Mae'r sesiynau hefyd wedi eu dylunio yn benodol ar gyfer pobl sy'n 50+ felly dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau arni.

Mae'n weithgaredd corfforol a all eich helpu i wella eich iechyd a'ch lles eich hun mewn modd diogel a chymdeithasol.

Gwiriwch gyda'ch meddyg

Rydym yn argymell eich bod yn gwirio gyda'ch meddyg cyn i chi ddechrau unrhyw fath newydd o ymarfer corff.

I gael gwybodaeth am sesiynau sy'n cael eu cynnal yn eich ardal leol cysylltwch â Age Cymru ar 029 2043 1555 neu e-bostiwch ni

 

 

Last updated: Ion 09 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top