Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Sgamiau a thwyll

Sgamiau a thwyll 

Gyda chymorth ein gwybodaeth a'n cyngor amrywiol, byddwn yn eich helpu i weld ac osgoi'r sgamiau diweddaraf sy'n targedu eich arian. 

 • Peidiwch byth â darparu data personol fel eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni - gall sgamwyr ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddwyn eich hunaniaeth.
 • Peidiwch â chaniatáu i chi eich hun gael eich rhoi dan bwysau i roi arian a pheidio byth â gwneud rhoddion drwy arian parod neu gerdyn rhodd, nac anfon arian drwy asiantau trosglwyddo.
 • Os ydych yn meddwl eich bod wedi cael eich targedu gan sgam, siaradwch â'ch banc yn syth a rhowch wybod am unrhyw dwyll i Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Cyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98.

Mwyaf poblogaidd

Mwyaf poblogaidd 

 • Sgam pensiwn

  Os ydych chi'n ystyried hawlio'ch pensiwn llawn yn gynnar, mae'n bwysig sicrhau nad ydych yn datgelu eich cynilion i dwyllwyr.
 • Byddwch yn ddiogel ar garreg eich drws

  Efallai y bydd rhywun yn dod i'ch drws gyda'r nod o'ch sgamio allan o'ch arian. Byddwn yn eich helpu i weld masnachwr ffug a thwyllwyr eraill.
 • Sgamiau ffôn a galwadau oer

  Gall galwadau niwsans fod yn flin, yn rhwystredig ac yn eithaf brawychus. Ond mae yna rai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i amddiffyn eich hun.
 • Sgamiau post

  Weithiau mae'n anodd sylwi ar y gwahaniaeth rhwng post sgam a chynigion gan gwmnïau cyfreithlon. Gwyliwch allan am yr arwyddion cyffredin hyn.
 • Twyll buddsoddi

  Yr amcangyfrif yw bod £1.2bn yn cael ei golli i dwyll buddsoddi bob blwyddyn. Darganfyddwch sut i adnabod sgam a defnyddio Rhestr Rhybuddion yr FCA i edrych ar gyfle.
 • Cymorth i ddioddefwyr sgam

  Mae cymorth ar gael i'r 3 miliwn o bobl sy'n dioddef sgamiau bob blwyddyn.
 • Diweddaraf sgamiau a rhybuddion twyll

  Mae gan Action Fraud, canolfan riportio Twyll a Seiberdroseddu yn y DU, wybodaeth ddiweddaraf am dwyll a thwyll presennol.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top