Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Atal cwympo

Atal cwympo

Os ydych yn cwympo, neu'n dechrau teimlo’n sigledig, siaradwch gyda’ch meddyg teulu, hyd yn oed os nad ydych yn poeni’n ormodol. Efallai y bydd eich meddyg teulu eisiau ystyried eich meddyginiaeth neu drefnu profion ar eich cyfer.

Gyda'ch caniatâd, gall eich meddyg teulu eich cyfeirio at y gwasanaeth atal cwympo yn eich ardal er mwyn trefnu asesiad risg. Gallai hyn gynnwys gwirio'ch golwg, ystyried unrhyw broblemau ychwanegol, gwirio'ch cartref am beryglon posibl a/neu fynychu dosbarth ymarfer corff i wella eich cryfder a'ch cydbwysedd. 

Mae gan adran hybu iechyd ein gwefan dudalen fanwl am atal cwympiadau.

Hefyd, gall ein hadnoddau gwybodaeth canlynol fod o gymorth:

Canllaw Gwybodaeth 14: Bod yn Gyson

Canllaw Gwybodaeth 24: Byw'n Iach

Taflen Wybodaeth 7: Diogelwch yn y cartref

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98

 

Last updated: Ion 12 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top