Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Lles drwy wres

 • Beth i'w wneud pan fydd y tywydd yn wael

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod os ydych yn clywed bod tywydd oer ar ei ffordd, yn enwedig rhew, eira neu stormydd gaeafol.
 • Brechiad Ffliw Tymhorol (ffliw)

  Dylai apwyntiadau ar gyfer eich brechiad ffliw am ddim fod ar gael nawr, dylai eich meddygfa fod wedi cysylltu â chi eisoes a gofyn i chi wneud apwyntiad ar gyfer eich brechiad ffliw am ddim. Gallwch gysylltu â'ch meddygfa i ofyn am apwyntiadau sydd ar gael.
 • Canllaw’r Gaeaf

  Lawrlwythwch ein canllaw sy'n esbonio beth allwch chi ei wneud er mwyn paratoi eich hun a’ch cartref ar gyfer y gaeaf.
 • Cofrestrwch ar Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth

  Gallwch gofrestru ar Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth er mwyn cael cymorth ychwanegol gan eich cwmni ynni neu ddŵr.
 • Gwybodaeth am Les drwy Wres

  Mae Lles drwy Wres yn ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd dan arweiniad Age Cymru, i dynnu sylw at y buddion iechyd pwysig wrth i chi ddiogelu eich hun a chadw eich cartref yn gynnes.
 • Help gyda chostau byw

  Gwybodaeth am gymorth amrywiol - gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU - a allai eich helpu i ymdopi gyda chostau cynyddol.
 • Helpu person hŷn y gaeaf hwn

  Mae rhai pethau syml y gallwch eu gwneud i gefnogi pobl hŷn yn ystod misoedd y gaeaf.
 • Rheoli eich arian yn y gaeaf

  Gallai ychydig o newidiadau syml i'ch cartref neu ychydig o help ychwanegol leddfu'r broblem os ydych chi'n poeni mwy am arian yr adeg hon o'r flwyddyn.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top