Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Camdriniaeth rywiol

Mae camdriniaeth rywiol yn cynnwys: treisio, dinoethiad anweddus, aflonyddu rhywiol, edrych neu gyffwrdd amhriodol, pryfocio rhywiol neu ensyniadau, ffotograffiaeth rywiol, gorfodi unigolyn i ymwneud â phornograffi neu fod yn dyst i weithredoedd rhywiol.

Dangosyddion posibl o gamdriniaeth rywiol

 • Newid sylweddol mewn ymddygiad neu agwedd rhywiol
 • Beichiogrwydd mewn menyw nad yw'n gallu cydsynio i gyfathrach rywiol
 • Newidiadau i hunanreolaeth wrinol neu hunan-drochi
 • Canolbwyntio gwael
 • Mae'n ymddangos bod person yn swil, yn isel neu'n teimlo dan straen
 • Anhawster neu sensitifrwydd anarferol wrth gerdded neu eistedd
 • Dillad isaf wedi eu rhwygo, eu baeddu neu’n waedlyd
 • Cleisiau, gwaedu, poen neu gosi yn yr organau cenhedlol
 • Clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, y llwybr wrinol neu haint y wain
 • Cleisiau ar luniau, rhan dop y breichiau, neu wddf, neu 'brathiadau cariad'
 • Ymddygiad hunan-niweidiol
 • Dangos arwyddion o ofn neu ofid emosiynol
 • Cleisiau o amgylch y bronnau neu'r organau cenhedlol
 • Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol heb esboniad
 • Gwaedu gweiniol neu rhefrol anesboniadwy
 • Dillad isaf wedi eu rhwygo, eu baeddu neu’n waedlyd
 • Arddangosfeydd amhriodol o anwyldeb corfforol neu gyffwrdd rhywiol gan ddarparwr gofal
 • Yr oedolyn sydd angen gofal a chymorth yn dweud wrthych ei fod wedi dioddef ymosodiad rhywiol, treisio neu ei fod wedi cael ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol nad yw wedi cydsynio iddo.

 

Last updated: Maw 08 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top