Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

EnvisAGE

Man using at computer

Mae EnvisAGE yn gyfnodolyn trafod a olygwyd gan Age Cymru, sy’n archwilio materion sy’n effeithio ar bobl hŷn. Yn ein pymthegfed rhifyn, rydym yn ystyried cyflogaeth a phobl hŷn.

Mae Dr Martin Hyde o Brifysgol Abertawe yn cyflwyno trosolwg o dueddiadau a heriau cyflogaeth ar gyfer gweithlu sy’n heneiddio. Mae Jill Salter o Fusnes yn y Gymuned Cymru (BITC) a D’Yon Dowell o Legal & General yn rhoi cipolwg ar y Rhaglen Pobl Hŷn yn y Gweithle, lle mae Age Cymru a BITC yn gweithio gyda chyflogwyr yng Nghymru i sicrhau eu bod yn creu gweithleoedd lle gall gweithwyr hŷn ffynnu.

Mae Shavanah Taj yn TUC Cymru yn canolbwyntio ar weithwyr hŷn a’r menopos yn y gwaith.  Mae Claire Morgan o Ofalwyr Cymru yn archwilio’r berthynas rhwng cyflogaeth a gofalu, a phwysigrwydd darparu cymorth i ofalwyr hŷn sy’n gweithio.

Mae Kayleigh Jones yn tynnu sylw at y rhwystrau y gall pobl hŷn eu hwynebu gyda chyflogaeth ac yn rhoi cipolwg ar waith PRIME Cymru. Yn ein herthygl olaf, mae David Hagendyk o’r Sefydliad Dysgu a Gwaith (Cymru) yn rhoi cipolwg ar ddysgu gydol oes a phrentisiaeth pob oed.

Mae'r dogfennau ar gyfer y dudalen hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn Cymraeg. 

 

Last updated: Tach 01 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top