Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Incwm a threth

Mae ein hadran incwm a threth yn cynnwys gwybodaeth am dreth y cyngor, treth incwm a rhyddhau ecwiti.

Golwg ar

  • Treth y Cyngor

    Dysgwch fwy am Dreth y Cyngor a chanfod y camau gwahanol y gallwch eu cymryd i leihau eich bil.
  • Treth Incwm

    Nid yw pob incwm yn drethadwy, ac mae lwfansau a rhyddhad y gallech chi eu hawlio a allai ostwng eich bil.
  • Rhyddhau ecwiti

    Mae codi arian ychwanegol yn erbyn gwerth eich cartref yn benderfyniad pwysig. Darllenwch am bethau fydd angen i chi eu hystyried.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Gyngor Age Cymru ar 0300 303 44 98.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top