Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Yn eich ardal chi

Mae rhwydwaith Age Cymru yn cynnwys partneriaid lleol annibynnol ledled Cymru. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd gydag Age NI Age Scotland ac Age UK i wella bywydau pobl hŷn.

Os ydych chi Age Cymru yn helpu gyda phethau fel cyfeillio, siopa, cludiant, llenwi ffurflenni, eiriolaeth, gweithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ymarfer corff a llawer mwy.

Mae pob partner Age Cymru lleol yn elusen annibynnol a gyda'n gilydd rydym yn gweithio mewn partneriaeth gref i hyrwyddo lles pobl hŷn drwy ymgyrchoedd cenedlaethol a lleol, drwy ein dylanwadu'n wleidyddol, ein gwaith heneiddio iechyd, drwy godi arian a thrwy ein rhes o gynnyrch a gwasanaethau.

Efallai na fydd eich partner Age Cymru lleol yn rhedeg yr union wasanaeth sydd ei angen arnoch chi, ond bydd yn gallu cyfeirio at y partner neu'r sefydliad agosaf sy'n gwneud hynny.

Age Cymru Dyfed

Age Cymru Gwent

Age Cymru Gwynedd a Môn

Age Cymru Powys

Age Cymru West Glamorgan

Os na allwch ddod o hyd i fanylion eich swyddfa leol uchod, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cyfeirio at sefydliad lleol sy'n gallu helpu.

 

Last updated: Ebr 24 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top