Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Prosiect Cymorth Cymunedol

Mae'r Prosiect Cymorth Cymunedol yn brosiect partneriaeth rhwng Age Cymru, ein partneriaid Age Cymru lleol a phartneriaid eraill yn y trydydd sector ledled Cymru gyfan.

Nod y prosiect yw magu hyder a datblygu gwytnwch ymhlith pobl hŷn er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles. Wrth i bobl hŷn wella eu hyder a’u gwytnwch, maen nhw’n medru cymryd rhan yn y gymdeithas a’r gymuned yn haws. Yn ei dro, mae hyn yn helpu pobl i fynychu gwasanaethau lleol a chymryd rhan mewn cymunedau lleol.

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i bobl hŷn gan eu helpu i gymryd rhan a chysylltu gyda’u cymunedau lleol gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr hyfforddedig.

Mae’r prosiect yn darparu dau wasanaeth: Mae Cynorthwyo a Chysylltu’n wasanaeth sy’n darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb yn y gymuned, ac mae Gwrando a Chysylltu’n wasanaeth gwrando dros y ffôn.

Mae’r ddau wasanaeth yn darparu cyfeillgarwch, cyfleoedd i sgwrsio, a chefnogaeth, gan helpu pobl i ymdopi ag unigrwydd, ynysigrwydd a phryder.

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol, siaradwch â’r tîm drwy ffonio 07425 422270 neu e-bostiwch CAPenquiries@agecymru.org.uk


Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top