Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Dyled ac arbedion

Dyled ac arbedion 

Gwnewch y gorau o'ch arian gyda'n gwybodaeth am gynilion a rheoli dyledion. 

Pynciau mwyaf cyffredin 

 • Cyngor dyled

  Efallai bod newid incwm neu gostau cynyddol wedi peri i chi fynd i ddyled. Cymerwch gamau i wella eich sefyllfa.
 • Arbedion ynni

  Does dim rhaid i dorri eich biliau ynni a'u gwneud yn fwy fforddiadwy olygu gwneud newidiadau mawr.
 • Colli arian i Trace

  Efallai fod gennych gyfrifon a pholisïau nad ydych yn gwybod amdanynt - rhai nad ydych wedi eu defnyddio ers blynyddoedd.
 • Help gyda chostau byw

  Gwybodaeth am wahanol gymorth – gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU - gall hynny eich helpu i aros ar ben costau cynyddol.
 • Arbed arian ar eich bil dŵr

  Mae arbed dŵr gartref yn dda i'r amgylchedd a bydd yn lleihau eich biliau os ydych chi'n defnyddio mesurydd.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top