Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cymryd rhan

Mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan a chefnogi Age Cymru. Plîs helpwch ni i gefnogi pobl hŷn Cymru.

 • Cyfrannwch heddiw

  Bydd eich cyfraniad chi yn sicrhau y gallwn barhau i fod yma i bobl hŷn Cymru pan fydd ein hangen fwyaf.
 • Siarter codi arian

  Darllenwch ein siarter codi arian, yr ydym yn cadw atyn nhw, i roi tawelwch meddwl i'n cefnogwyr.
 • Digwyddiadau codi arian

  Cael hwyl a chodi arian i bobl hŷn yng Nghymru! Cymerwch ran yn un o'n heriau neu ddigwyddiadau. Mae gennym lawer o syniadau – dysgwch fwy.
 • Gadael rhodd

  Drwy adael anrheg yn eich Ewyllys i Age Cymru, rydych yn gadael rhodd i bobl hŷn yng Nghymru.
 • Gwirfoddoli gyda ni

  Mae gennym nifer o rolau gwirfoddoli cyffrous a diddorol a allai eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a chael profiad gwerthfawr yn y gweithle.

Rydym wedi cofrestru gyda'r Rheoleiddiwr Codi Arian

Darllenwch eu haddewid ynghylch codi arian

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top