Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cyfrannu dros y ffôn neu drwy’r post

Gyda’ch cymorth chi gallwn gefnogi pobl hŷn ledled Cymru. 

Cyfrannu dros y ffôn

I wneud rhodd untro neu i sefydlu anrheg reolaidd dros y ffôn, ffoniwch ni ar 029 2043 1555. Mae ein llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener – 9am tan 4pm. 

Cyfrannu drwy'r post 

Os hoffech anfon eich anrheg drwy'r post gallwch anfon siec at y cyfeiriad: 

Age Cymru
Llawr gwaelod
Tŷ Mariners
Llys Trident
Ffordd East Moors
Caerdydd, CF24 5TD

Gwnewch sieciau ac archebion post yn daladwy i Age Cymru. 

Diolch am eich cefnogaeth. 

 

Last updated: Ion 11 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top