Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Hyrwyddo iechyd a lles

Drwy ein rhaglenni heneiddio iach, rydym yn darparu gwybodaeth a fydd yn eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus am eich iechyd ac i chwarae rôl weithredol wrth reoli eich iechyd a'ch lles.

  • Dod

    Mae yna lawer o resymau pam fod y risg o gwympo a thoriadau yn cynyddu gydag oedran, gan gynnwys esgyrn gwannach a chyhyrau a bod yn llai symudol.
  • Rhaglenni gweithgaredd corfforol

    Rydym yn rhedeg amrywiaeth o raglenni gweithgaredd corfforol i'ch helpu i'ch cadw'n actif. Boed yn Tai Chi, Nordic Walking neu un o'n rhaglenni cerdded newydd, mae rhywbeth i bawb.
  • Lledu'r Cynhesrwydd

    Lledaenu'r Cynhesrwydd yw ymgyrch genedlaethol Age Cymru i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r peryglon iechyd y gall tywydd oer a gostyngiad mewn tymheredd ei gael ar bobl hŷn.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top