Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Cysylltu â'r tîm

Isod ceir manylion cyswllt ar gyfer aelodau ein tîm HOPE.

Louise Hughes, Pennaeth Diogelu ac Eiriolaeth a Rheolwr Prosiect HOPE
E-bostiwch Louise
07931 904734

Sue Vaarkamp, Cynorthwy-ydd Cymorth
E-bostiwch Sue
07944 996624

Marc Forster, Swyddog Partneriaethau a Chyfathrebu
E-bostiwch Marc
07932 989656

Katherine Hawkins, Swyddog Hyfforddi
E-bostiwch Katherine
07932 989680

Deiniol Jones, Rheolwr Eiriolaeth Ranbarthol - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy 
E-bostiwch Deiniol
07943 186638

Dennis Warwick, Swyddog Prosiect - Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
E-bostiwch Dennis
07943 186793

Stuart Ure, Swyddog Prosiect - Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr
E-bostiwch Stuart
07943 934177

Rebecca Grace-Ford, Swyddog Prosiect – Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf
E-bostiwch Rebecca
07944 995494

Michael Mitchell, Swyddog Project - Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen 
E-bostiwch Michael
07944 995616

Olivia Browne, Cydlynydd Gwirfoddolwyr - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy
E-bostiwch Olivia
07944 995529

Karen Phelps, Rheolwr Eiriolaeth Ranbarthol – Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ceredigion a Phowys
E-bostiwch Karen
07943 186749

Kevyn Owen, Swyddog Prosiect - Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy
E-bostiwch Kevyn
07943 186673

Rachel Twiss, Swyddog Prosiect - Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam
E-bostiwch Rachel
07943 186764

Luc-Antoine Bonte, Swyddog Prosiect - Ceredigion a Phowys
E-bostiwch Luc-Antoine
07943 186766

Rachael Wellings, Cydlynydd Gwirfoddolwyr - Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ceredigion a Phowys
E-bostiwch Rachael
07943 186747

 

Last updated: Chw 09 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top