Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Pan fydd rhywun yn marw

Beth i'w wneud pan fo rhywun yn marw

Pan fo rhywun yn marw mae'n gallu bod yn amser emosiynol iawn a gall hyn ei gwneud hi'n anodd gwybod pa bethau ymarferol y mae angen i chi eu gwneud nesaf.

Mae gennym ystod o adnoddau gwybodaeth isod a all gynorthwyo, boed hynny gyda:

  • materion ymarferol megis ymdrin â gwaith papur, cyllid ac eiddo; neu
  • ymdopi â'ch ymateb emosiynol eich hun i farwolaeth y person.

Mwy o wybodaeth ddefnyddiol 

Canllaw Gwybodaeth 03: Pan fydd rhywun yn marw 

Canllaw Gwybodaeth 32: Profedigaeth 

Canllaw Gwybodaeth 56: Eich meddwl yn bwysig – syniadau ac awgrymiadau ar gyfer lles emosiynol 

Taflenni Ffeithiau 14: Delio gydag ystâd 

Ar hyn o bryd mae'r dogfennau a restrir uchod nad oes ganddynt hypergyswllt ar gael yn Saesneg yn unig – gellir gweld copïau ar fersiwn iaith Saesneg ein gwefan. Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno trafod hyn neu os hoffech chi fersiwn Gymraeg.

 

Last updated: Rhag 15 2022

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top