Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwrando a Chysylltu

Mae Gwrando a Chysylltu’n wasanaeth gwrando dros y ffôn ar gyfer pobl hŷn sy’n teimlo’n unig ac ynysig.

Mae’r gwasanaeth yn ystyried y person cyfan gan gynnwys eu hiechyd a’u lles, a chynnig lle diogel i bobl medru siarad â gwirfoddolwyr ar sail anfarnol, cyfrinachol a thosturiol.

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi amser a chyfle i gleientiaid rannu eu straeon, maent yn gwrando ar eu pryderon gan gynnig cyfle iddynt adlewyrchu a rhoi trefn ar eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae gwirfoddolwyr yn darparu adnoddau defnyddiol pan fo hynny’n addas, gan gysylltu cleientiaid gyda gwasanaethau defnyddiol.

I gysylltu gyda gwasanaeth Gwrando a Chysylltu Age Cymru, ffoniwch 0330 055 4818. 

Mae’r gwasanaeth Gwrando a Chysylltu ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm. Codir tâl ar gyfradd leol ar gyfer galwadau.

Hoffech chi wirfoddoli gyda’r gwasanaeth Gwrando a Chysylltu?

Dewch o hyd i wybodaeth am sut i ymuno

Os hoffech chi wybodaeth ychwanegol am y gwasanaeth Gwrando a Chysylltu, ffoniwch 07425 422683 er mwyn siarad â’r tîm, neu e-bostiwch CAPlisten@agecymru.org.uk

Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth am y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol

Mwy o wybodaeth am y gwasanaeth Cynorthwyo a Chysylltu

Manylion cyswllt ar gyfer tîm y Prosiect Cynorthwyo Cymunedol

 

Last updated: Chw 07 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top