Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Beth yw Camdriniaeth?

Mae'r dolenni isod yn amlinellu'r prif fathau o gamdriniaeth a all effeithio ar oedolion sydd angen gofal a chymorth. Mae pob dolen yn egluro rhai o'r arwyddion a allai ddangos bod oedolyn sydd angen gofal a chymorth yn cael ei gam-drin. Weithiau gall oedolyn brofi mwy nag un math o gamdriniaeth, er enghraifft, camdriniaeth ariannol a chamdriniaeth gorfforol. Neu, er enghraifft, gall unigolyn brofi camdriniaeth seicolegol o ganlyniad i gamdriniaeth gorfforol. Gall effaith ymddygiad camdriniol fod yn waeth pan fo cydbwysedd anghymesur o ran pŵer, er enghraifft, pan fydd oedolyn yn dibynnu ar berson arall sydd yn darparu ei ofal.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top