Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Prosiect 360°

Roedd prosiect 360° yn brosiect partneriaeth genedlaethol arloesol a helaeth lle gweithiodd Age Cymru ochr yn ochr ag elusen y cyn-filwr, Woody's Lodge, ac aelodau Age Alliance Wales. 

 • Llwyddiannau prosiect

  Prosiect partneriaeth genedlaethol oedd Prosiect 360° rhwng Age Cymru, Woody's Lodge ac Age Alliance Wales er budd cyn-filwyr milwrol yng Nghymru 65 oed neu hŷn. Wedi'i ariannu gan y Gronfa Cyn-filwyr Oed, bu'n rhedeg am dair blynedd tan fis Mehefin 2020.
 • Ynglŷn â Phrosiect 360°

  Dysgwch ragor o wybodaeth am ein Prosiect 360° a sut rydym yn cefnogi cyn-filwyr hŷn.
 • Pensiwn y Lluoedd Arfog

  Gallai pensiynau'r Lluoedd Arfog gael eu canmol gan filoedd o gyn-filwyr yng Nghymru bob blwyddyn - cymorth sy'n perthyn yn haeddiannol i'r rhai sydd wedi gwasanaethu eu gwlad, ac a allai helpu i drawsnewid eu bywydau.
 • Cerdyn disgownt amddiffyn

  Mae'r Gwasanaeth Disgownt Amddiffyn yn darparu gostyngiadau ar-lein ac ar y stryd fawr i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog, Cyn-filwyr a'r Lluoedd Arfog.

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top