Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Camdriniaeth ddomestig

Diffinnir camdriniaeth ddomestig gan y Swyddfa Gartref fel "Digwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad rheolaethol, gorfodaethol neu fygythiol, trais neu gam-drin... gan rywun sydd, neu sydd wedi bod, yn bartner agos neu aelod o'r teulu, beth bynnag fo'i ryw neu rywioldeb.

Mae'n cynnwys camdriniaeth seicolegol, gorfforol, rhywiol, ariannol, emosiynol; trosedd ar sail 'anrhydedd'; Anffurfio organau cenhedlu benywaidd a phriodas dan orfodaeth.

 

Last updated: Medi 12 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top