Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Camdriniaeth gorfforol

Mae cam-drin corfforol yn cynnwys taro, llosgi, gwthio neu gicio rhywun, camddefnyddio meddyginiaeth ac ataliaeth.

Dangosyddion posibl o gamdriniaeth gorfforol

 • Unrhyw anaf nad yw'n cael ei esbonio'n llawn gan yr hanes a roddwyd
 • Anafiadau sy'n anghyson â ffordd o fyw'r oedolyn
 • Cleisiau a / neu olion chwip ar wyneb, gwefusau, ceg, torso, breichiau, cefn, pen-ôl, cluniau
 • Clystyrau o anafiadau sy'n ffurfio patrymau rheolaidd neu'n adlewyrchu siâp gwrthrych
 • Llosgiadau, yn enwedig ar wadnau, cledrau llaw neu ar y cefn; O drochi mewn dŵr poeth, llosgiadau ffrithiant, rhaff neu beiriannau trydan
 • Toriadau lluosog
 • Rhwygiadau neu sgraffiniadau i'r geg, gwefusau, deintgig, llygaid, organau cenhedlu allanol
 • Marciau ar y corff, gan gynnwys marciau clusten, marciau bysedd
 • Anafiadau wrth i’r unigolyn wella
 • Camddefnyddio meddyginiaeth (dim digon o feddyginiaeth neu ormod o feddyginiaeth)
 • Defnydd amhriodol o ataliad corfforol
 • Person sy'n dangos arwyddion o ofn neu ofid emosiynol
 • Yr oedolyn sydd angen gofal a chymorth yn dweud wrthych eu bod wedi cael eu taro, eu slapio neu eu cam-drin yn gorfforol.

 

Last updated: Maw 08 2024

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top