Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Digwyddiad yn ystod Sesiwn Holi – 23 Mawrth 2021

Cynhaliodd Age Cymru ddigwyddiad ar-lein o hawl i holi'r llynedd lle gwahoddwyd pobl hŷn ledled Cymru i beri cwestiynau i Janet Finch-Saunders AS (Plaid Geidwadol), Julie Morgan AS (Y Blaid Lafur) a Rhun ap Iorwerth AS (Plaid Cymru). Cadeirydd y digwyddiad oedd Rhodri ab Owen o Positif Politics. 

Roedd y trafodaethau bywiog yn ymwneud â nifer o faterion allweddol sy'n effeithio ar bobl hŷn fel allgáu digidol, cael mynediad at ymarfer cyffredinol, talu am ofal, cefnogi gofalwyr hŷn, a helpu gweithwyr hŷn i ddychwelyd i'r gweithle. 

 

Last updated: Ion 20 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top