Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Clwb Diwylliant

Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr sydd yn frwdfrydig am safleoedd diwylliannol yng Nghymru, er enghraifft amgueddfeydd, gweithiau celf cyhoeddus, a pharciau, i ymuno gyda’n Clwb Diwylliant newydd a chefnogi pobl hŷn ynysig i ymweld â safleoedd o’r fath.

Prif amcanion y Clwb Diwylliant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw datblygu hyder pobl hŷn ynysig, eu helpu i wneud ffrindiau newydd, a’u hannog i fynd allan i fwynhau ein safleoedd diwylliannol amrywiol yn ddiogel, gyda help gwirfoddolwr cyfeillgar.

Bydd gwirfoddolwyr yn medru teithio gyda’r bobl hŷn, neu gallwch gwrdd â nhw ger y safle, beth bynnag sydd well gan bawb. Byddwn yn darparu hyfforddiant ac yn eich paru gyda rhwng un a phedwar person hŷn ar gyfer sesiynau misol.

Bydd y Clwb Diwylliant yn gynllun brosiect peilot yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn ystod y Gwanwyn, cyn i ni ehangu’r prosiect i gynnwys rhannau eraill o Gymru yn hwyrach yn y flwyddyn.

Medrwch lawrlwytho copi o’r swydd ddisgrifiad isod. Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Kelly Barr

Swydd ddisgrifiad y Clwb Diwylliant

 

Last updated: Maw 03 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top