Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Prosiect Ymgysylltu Gwirfoddoli Mewn Cartref Gofal

Nod y prosiect hwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl mewn cartrefi gofal.

Mae’r rôl yn cynnwys:

 • Cynnal sgyrsiau ystyrlon gyda phreswylwyr am nifer o faterion yn cynnwys eu hanes personol a diddordebau
 • Cefnogi gweithgareddau yn y cartref gofal, gall hyn gynnwys cerddoriaeth, celf, crefft, ymarfer corff ysgafn, digwyddiadau teuluol a mwy
 • Gall gefnogaeth gynnwys helpu gyda phrosiect yn y cartref gofal o dan arweiniad ymarferydd celf. Mae’r prosiect wedi selio ar syniadau’r bobl sy’n byw, gweithio ac yn ymweld â’r cartref gofal.

Ni fyddwn yn gofyn i chi helpu gyda gofal personol preswylwyr.

Ble alla i wirfoddoli?

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweithio gyda’r rhanbarthau hyn yng Nghymru, ond byddwn ni’n ceisio dod o hyd i gartref gofal lleol os hoffech chi wirfoddoli ond rydych chi’n byw mewn rhan o Gymru sydd ddim ar y rhestr isod:

 • Sir Fôn – Glan Rhos
 • Blaenau Gwent
 • Caerdydd
 • Gwynedd
 • Castell-nedd Port Talbot – Llys y Seren, Plas Bryn Rhosyn
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Wrecsam

Mae gwirfoddoli’n hyblyg o ran amser; gallwch wirfoddoli cymaint ag y gallwch gynnig yn dibynnu ar argaeledd.

Byddwn yn gwerthfawrogi petaech yn gwirfoddoli am o leiaf 6 mis er mwyn i chi a’r cartref gofal elwa cymaint â phosib. Gallwch barhau i wirfoddoli am ba mor hir yr hoffech.

Mae Age Cymru’n darparu hyfforddiant a chefnogaeth barhaus.

E-bostiwch ni i ymgeisio am y cyfle hwn neu ffoniwch 029 2043 1555 am sgwrs anffurfiol gyda’r Tîm Gwirfoddoli.

 

Last updated: Hyd 16 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top