Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau i chi. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n polisi. Darllenwch fwy am sut rydym yn defnyddio cwcis a darganfod sut y gallwch chi newid gosodiad cwcis eich porwr
Skip to content
Cyfrannwch

Gwneud i berthynas gyfri

Care Home image

Canllaw defnyddiol i deuluoedd, gofalwyr di-dâl a staff gofal sy'n cefnogi person sy'n symud i fyw mewn cartref gofal.

Mae'r canllaw hwn yn canolbwyntio ar y materion ymarferol ac emosiynol y mae pobl yn aml yn dod ar eu traws wrth wneud y penderfyniad i gefnogi rhywun i symud i gartref gofal.

Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr hŷn a'r gwerth o'u diddori fel arbenigwyr yng ngofal yr unigolyn y maent yn gofalu amdano. Mae hefyd yn cynnig mewnwelediad gan staff cartrefi gofal ac yn cynnig adnodd hyfforddi am ddim i gartrefi gofal i gefnogi perthynas â gofalwyr hŷn a theuluoedd.

Bydd y canllaw hwn:

  • Rhannu rhai strategaethau cefnogol i sicrhau'r newid gorau posibl
  • Rhannu enghreifftiau go iawn o fywyd o drawsnewidiadau i gartrefi gofal o ofalwyr hŷn
  • Codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr hŷn a theuluoedd sy'n gofalu am rywun sy'n symud i gartref gofal
  • Clywch gan gartrefi gofal am yr hyn sy'n gweithio'n dda iddyn nhw, a sut maent yn mynd ati i gefnogi teuluoedd a gofalwyr hŷn
  • Rhannu adnodd hyfforddi ymarfer myfyriol ar gyfer staff cartrefi gofal.

I lawrlwytho'r canllawiau, cliciwch ar y dolenni isod.

Gwneud i berthnasoedd gyfrif

Ar gyfer cartrefi gofal


Os oes angen copi caled arnoch, e-bost a chynnwys y wybodaeth ganlynol.

  • Dy enw
  • Rhif cofrestru Cartrefi Gofal
  • Cyfeiriad gan gynnwys cod post

Sylwch, gan ein bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae ein swyddfa ar gau. Felly, bydd oedi cyn anfon y canllaw atoch chi, ond anfonir hyn cyn gynted â phosibl.

Mae Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu modelau gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i nodi, ac i ddiwallu'n well anghenion gofalwyr hŷn a gofalwyr y bobl sy'n byw gyda dementia, a ariennir gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

 

Last updated: Rhag 01 2023

Dewch yn rhan o’n stori

Cofrestrwch heddiw

Back to top